Site-ul web utilizează o serie de module de tip Javascript. Pentru a beneficia de o experienţă cât mai plăcută în navigarea pe acest site, vă rugăm activaţi utilizarea limbajului Javascript.
Logo Regio Logo UE Logo Guvernul României Logo MDRT Logo Instrumente Structurale
S.C. Birotica S.R.L. ambalaje, cartonate

Proiect finantare nerambursabila

SC BIROTICA SRL a accesat şi obţinut urmatoarea finantare nerambursabila avand ca scop diversificarea activitatii prin productia de ambalaje – cutii din carton ondulat si hartie.

 • Denumirea proiectului: “Diversificarea activităţii S.C. Birotica S.R.L. prin achizitionarea unei linii de producție ambalaje - cutii din carton ondulat şi hârtie”
 • Denumire beneficiarului: S.C. BIROTICA S.R.L.;
 • Adresa: Str. Tulnicului Nr. 4, Bl. B2A, Ap. 5, cod poştal 510066, Alba Iulia, Judeţul Alba;
 • Denumirea Programului: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL, 2007 – 2013, Axa prioritara 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, Domeniul major de interventie 4.3 “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”;
 • Autoritatea de management: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI;
 • Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru;
 • Locaţia de implementare: Str. Vasile Alecsandri Nr. 68, Alba Iulia, Judeţul Alba.

Obiectivul general al proiectului este creşterea competitivităţii microîntreprinderii, prin exploatarea oportunităţilor de resurse şi afaceri din regiune, identificarea unor nişe de piaţă, achiziţionarea de echipamente performante pentru realizarea activităţii acestora la standarde internaţionale, ceea ce va asigura dezvoltarea durabilă a microîntreprinderilor, într-un domeniu în plină ascensiune respectiv, domeniul serviciilor suport specializate prestate întreprinderilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Dezvoltarea capacităţii competitive a societăţii comerciale Birotica SRL şi adaptarea producţiei la cerinţele interne. Sectorul IMM este baza dezvoltării economiei moderne, dinamice, bazată pe cunoaştere. Experienţa Uniunii Europene demonstrează clar că sectorul IMM poate să aibă o contribuţie substanţială la realizarea produsului intern brut, să creeze noi locuri de muncă şi să stimuleze creşterea exporturilor. IMM-urile au abilitatea de a raspunde în mod flexibil pe pieţe puternic competitive şi şă se adapteze rapid la schimbările structurale şi ciclice ale economiei moderne. Un sector IMM bine dezvoltat poate astfel să sprijine stabilitatea şi creşterea macroeconomică. Din această perspectivă au fost lansate o serie de programe guvernamentale, europene care incurajează sectorul privat. În acest context SC Birotica SRL şi-a prioritizat obiectivele strategice astfel:
  • dezvoltarea capacităţii competitive.
  • accesarea programelor de finanţare;
  • îmbunătăţirea accesului pe piaţa internă locală.

Rezultate obtinute in urma implementarii prezentului proiect:

 • Crearea a 4 noi locuri de muncă în cadrul SC BIROTICA SRL;
 • Creşterea cifrei de afaceri;
 • Achiziţia a 7 echipamente noi, de ultimă generaţie cu consum redus de energie.

Valoarea totală a proiectului este de 1.085.810,75 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 870.000 lei.